Hlavně být viděn


Malá definice
Na začátek malá definice toho, co reklama vlastně je. Pokud zajdeme do důsledků, jde o cílenou propagaci určitého konkrétního produktu (služby, výrobku…). Cílem není informovat zákazníka, ale jedině a pouze ho přesvědčit, že danou věc prostě potřebuje a má-li jeho následující život být dostatečně kvalitní a komfortní, musí si ji koupit. Stručně řečeno, jde o to vnutit nám coby kupujícím konkrétní produkt konkrétní značky, který jsme až dosud nepotřebovali.
Dlužno dodat, že k tomu reklamní tvůrci využívají celou řadu nástrojů – pracují s emocemi, barvami, hudbou i záběry, velmi kreativní jsou také co se týče poopravování a předávání informací o daném produktu.
noc v NY.jpg
V naší hlavě
Celý reklamní byznys využívá toho, že při samotném nákupu se rozhodujeme podle určitých víceméně neměnných vzorů a pravidel. Jak už jsme uvedli, jedním ze způsobů, jakým reklama ovlivňuje naše povědomí, jsou emoce. Prakticky každé reklamní sdělení v nás má vzbudit pocit, že po zakoupení právě proklamovaného zboží zažijeme libé pocity, ba přímo slast.
A jak se to projeví při nákupu? Pokud je nějakým spotem naše podvědomí tímto způsobem „navedeno“ (usměvavé dítě pochutnávající si za dozoru spokojené matky na čokoládové tyčince za doprovodu rozjásané melodie, to vše doplněné úderným sloganem), během nákupu nám vnucuje myšlenku, že právě pořízením propagované sladkosti se z našeho problémového juniora stane bezproblémový jedničkář.
Na tomto příkladě lze vidět další páku, která nás má „pohnout“ k nákupu – nevyřčené, ale jasně čitelné sdělení, že koupí takového zboží se nějakým způsobem vyřeší naše problémy. Lákavě nasvícený a do morku kostí retušovaný svět reklamy totiž ukazuje ideální svět – takový, jaký bychom ho chtěli samozřejmě všichni mít. A slibuje, že vhodným nákupem bychom mohli být jeho součástí.
plechová reklama.jpg
Pamatuj si mě
Dalším bodem snažení je snadná zapamatovatelnost výrobku nebo služby. Způsobů, jakým toho docílit, je mnoho, jmenujme alespoň ty nejčastější
·        Kontroverzní obsah– tady je samozřejmě na místě přesné dávkování, pokud ale zákazník zůstane během komerční pauzy z určitého klipu perplex, je o pozornost výrobku postaráno. Viz například paní, která nerozuměla své vagíně a přispěla k vysokým prodejům přípravku Idelyn.
·        Chytlavá melodie– některé reklamní popěvky doslova zlidověly a název zboží, zakomponovaný do textu, z paměti jen tak nevymažete. Že to funguje i v případě složitějších či přímo krkolomných  názvů nejlépe dokazuje homeopatikum „Oscillo- Oscillo- Oscillococcinum“, jehož jméno by jinak v paměti nakupujících diváků zcela jistě zapadlo.
·        Vlezlost– i s reklamou, která je mnoha lidem protivná, se dá prorazit. Buďte si jistí, že i když mnoho lidí už při začátku určitého spotu přepíná program či odchází na onu místnost, firmu spojenou s takovým „veledílem“ si určitě zapamatují a jejich podvědomí to stačí. Každý zná zelené uřvané cosi, lákající na „sto tabletů týdně, sto tabletů týdně“ či „letní Vánoce“. A kdo je největším prodejcem elektroniky? Přece Alza.

5/5 - (1 vote)