Připomínat ženám jejich věk

Říká se, že ženám se nikdy nemá připomínat jejich věk. Je to nesmysl. Ženám by se jejich věk měl připomínat. Tento luxus si mohou dovolit i díky tomu, že současná zdravotní péče je natolik kvalitní, že i ženy v poměrně vysokém věku vypadají často velmi atraktivně a za svůj věk se tedy rozhodně nemusí stydět. Naopak klidně mohou zaujmout suverénní gesto v duchu: „Podívejte se na mě, jak dobře ve svém věku vypadám.“

Ovšem nyní vážně. Ženy by si svůj věk měly uvědomovat každý den. V mládí (relativním mládí) by měly myslet na to, že trend stárnoucích matek není pro početí potomka úplně vhodný. Samozřejmě není důvod zakládat rodinu ve dvaceti, ale ženy by si měli uvědomit, že ideální doba pro počet zdravého potomka, je z lékařského hlediska do třiceti let. S přibývajícím věkem přibývají i možná rizika.
 

Myslet včas na klimakterium

Ve středním věku zhruba kolem čtyřiceti pěti let (i dříve) by si měly uvědomit, že se blíží klimakterium a je třeba se připravit na to, že toto období přináší celou řadu zdravotních problémů a rizik, které jsou způsobeny chybějícími hormony (především estrogenem).
 
Jedná se zejména o tyto zdravotní problémy:

  1. osteoporóza
  2. vysoký tlak
  3. vysoká hladina cholesterolu
  4. deprese
  5. návaly horka a zimy
  6. kardiovaskulární onemocnění
  7. riziko inkontinence
  8. pocení
  9. chronické bolesti hlavy
  10. chronická nespavost

 
Celé řadě problémů lze předejít, když se ženy začnou zajímat o vhodné léčivé doplňky. Je celá řada bylinných produktů, které problémy minimalizují. Jejich včasným užíváním lze předejít hormonální léčbě.
 
Aby toho nebylo málo, kolem čtyřiceti let ženám hrozí mnohem větší riziko onemocnění rakovinou prsu. Z tohoto důvodu se doporučuje ženám už od třiceti let provádět pravidelně samovyšetření prsou a po čtyřiceti letech navštěvovat pravidelně mamografii.
 
Zkrátka a dobře, ženám by se věk měl připomínat, aby myslely na ochranu svého zdraví.