Loubí v zahradě

Popínavé rostliny najdou na každé zahrádce široké uplatnění. Pokud je umístíme na nejrůznější konstrukce, vždy zkrášlí stěny domu, rozličných zdí, všechny ploty a dokonce i mohou skvěle doplňovat kmeny starých stromů v zahradách. Velmi půvabně potom vypadají tyto pnoucí rostliny na obloucích, například nad vstupními brankami, anebo na loubích, která se mohou umístit do libovolné části zahrad. Zahradní loubí, to jsou lehké konstrukce bez souvislého zastřešení. Obvykle se nechávají obrůstat růžemi, plaménky a jinými, také popínavými rostlinami. Takto ověšené, potom vnášejí loubí do zahrady jakési starodávné kouzlo.
břečťan na bráně

Dělící prvek

S těmito ozdobnými dělicími prvky v zahradách si můžeme hrát s prostorem. Loubí jsou vhodná zejména do větších zahrad.  Pokud loubím rozdělíme zahradu, vzniklé prostory je možné využít pro rozličné účely, anebo oddělené části zahrady využijeme pro poněkud odlišné styly výsadby, jako například:
·         trávníky pro dětské hry
·         na záhony plné květin
·         jezírko s vodotryskem
·         prostor pro malý sad s ovocnými stromy
pnoucí růže

Loubí v zahradě potom můžeme efektně doplnit nízkým plůtkem. Jako ideální se jeví využití loubí jako průchodu obrostlého zelení, anebo květy. Takovéto loubí je rovněž vhodné i na menší, čtvercové pozemky, kde bývá vidět pouze z jedné strany na druhou a kde působí velice dobře.  V tomto případě je rovněž vhodné orientovat cesty s loubím úhlopříčně, což opticky zvětšuje prostor. Pěkné vypadají loubí také svažitých zahrad, kde tyto lehké konstrukce zkrášlí a zpevní schůdky mezi terasami. Někdy se také loubí stávají orientačním bodem, například v zahradách, kde se cestičky ztrácejí ve změti zeleně.

Loubí jako prvek tajemství

Konstrukce loubí, která je zakončena půlkruhem, se ideálně hodí k umístění například nad brankami, cestičkami, chodníčky, ale také jen tak na trávníku. Takto umístěný dekorační prvek dodá zahradám vždy jiný rozměr a hravost.