Kousek za hranicí na polské straně – troška pruské historie- Fridrich II Veliký vybudobval velkou horskou tvrz – kterou stojí za


30 km od hranic s Polskem, se nachází jedno z nejzajímavějších historických míst. Pravě zde, v Sudetech se Fridrich II Veliký, jeden z nejvýznamnějších pruských králů rozhodl posílit svou moc. Vznikla zde tvrz Stříbrná hora – monumentální fortifikace, která dodnes uchvacuje svým rozsahem a tajemnou historií. Ale je to také místo, ve kterém se turisté, cestou do minulosti, mohou ponořit do historie.

evropská unie

Historie výstavby jedné z největších horských fortifikací

Po ukončení sedmileté války, se Fridrich II rozhodl zajistit Stříbrný průsmyk. Na projekční a stavební práce dohlížel plukovník Ludvík Vilém Regler. Koncepce obranného díla na vrcholu Strážní hory vznikla za účasti samotného vládce. Budova tvrzi Stříbrná hora byla obrovským inženýrským a vojenským projektem. V té době to bylo nejmodernější opevnění toho typu v Evropě. Byla postavene v závratné rychlosti (1765 – 1777). Stavba tvrzi v Stříbrné hoře trvala 12 let, což byla pro tuto kategorii staveb rekordně krátká doba.

V první řadě byla postavena centrální část komplexu – charakteristický Donjon a pomocné bastiony – Kleszczowy, Nowomiejski, Gwiaździsty, Górny i Dolny. Poté vybudováno pomocné forty a zpevněny byly již stávající kontrukce. Jednotlivé obranné budovy tvrze Stříbrná hora, byly rozmístěny na rozloze 106 hektarů.
Na stavbě se podílelo 4,5 tisíce dělníků, náklady na stavbu činily 1 668 000 tolarů. Stavba byla financována ze zvláštní daně vybírané v Slezsku, zvané stříbrnohorská daň.

Největší obdiv budil a nadále budí mohutný Donjon, jeden z nejzajímavějších fortifikačních objektů novověku. Byl to hlavní a největší, třípatrový obranný objekt, výška zdí sahá 30 m a tloušťka 12 m. Celkem zde bylo 151 fortifikačních místností (kasemat). Obrovské sklady, studny, zbrojovny, kaple, věznice, lazaret, pekárna, pivovar, řemeslnické dílny a prachárna činily tvrz zcela samostatnou a soběstačnou. Uvnitř mohlo být umístěno 3756 vojáků, obrovské zásoby munice, topiva a potravin. Podle odhadů během obléhání mohlo zde pobývat až 5000 vojáků, kteří nemuseli opouštět tvrz 3 – 5 měsíců. V celé tvrzi bylo vytesáno 9 studní, nejhlubší přesahovala 80 metrů. A kromě toho sklady, zbrojovna, kaple, věznice, lazaret, pekárna, pivovar, řemeslné dílny a prachárna.

hora stříbrná

Jedním slovem – vše co bylo zapotřebí pro samostatný provoz objektu.
V celé tvrzi bylo vytesáno v lité skále 9 studní o celkové hloubce 478,5 m, včetně nejhlubší (84 m) ve fortu Ostróg. Podle pověsti, náklady na vytesání těchto studní se rovnaly celkovým stavebním nákladům stříbrnohorské tvrze. Po zakončení budovy byla tvrz dobře připravena na bojové akce.

Na východ od Donjonu se nachází fort Wysoka Skała. Západní křídlo bránil fort Rogowy. V dalších letech po přestudování geografických podmínek byly postaveny forty na kopcích Mały a Wielki Chochoł. Jediným zcela samostatným fortifikačním objektem je Ostróg nacházející se na protější straně Stříbrného průsmyku.

Obléháni tvrzi a její další osudy

Po smrti Fridricha Viléma II, který byl velkým zastáncem tvrzi, přes nějaký čas plnila vojenskou funkci, ale léta slávy měla už za sebou.
V roce 1800, čtvrt století před vlastním prezidentstvím jej navštívil John Quincy Adams, tehdejší velvyslanec Spojených států v Berlíně.

V roce 1807 stříbrnohorská tvrz prožila bezmála dvoutýdenní křest ohněm, kdy napoleonská armáda pod velením Hieronima Bonaparte se pokusila tvrz dobýt. Pověřen obranou byl tehdá plukovník Bogislaus von Schwerin. Odmítl žádost o kapitulaci, ale souhlasil se zahájením jednání ve věci příměří.

Zatímco probíhaly rozhovory, nepřátelská jednotka obsadila město.
Nakonec byl celý konflikt vyřešen o několik dní později poté, co byl uzavřen mír v Tylžy. A později …. nebylo jasné co s tvrzí Stříbrná hora.

tvrz

Ve 30 a 40 letech sloužila jako věznice. Přijeli zde němečtí studenti spojeni s bratrstvem. V důsledku postupující cenzury vysokých škol, sdružení v bratrstvech bylo považováno jako velezrada. Do roku 1836 bylo odsouzeno 200 osob. Mezi vězně patřil i mimo jiné spisovatel Fritz Reuter.
V roce 1867 armáda opustila tvrz a tím se uzavřely její vojenské dějiny. Ale to není konec historie tvrze Stříbrná hora. Od té doby byl zde cvičební polygon – byl ostřelován a využívaný jako místo pro detonaci testovaných výbušnin. A kdo ví, možná by byl s časem srovnán se zemí, nebýt nápadu upravit jej pro turistické účely.

Koncem XIX století se stříbrnohorská tvrz stala populární turistickou atrakcí. To bylo ovlivněno rozvojem železničního spojení a otevřením sovíhorské železnice v roce 1900 s úsekem ozubové trati (tzv. “stříbrnohorská zubatka”) spojující Stříbrnou horu a Novou Ves Kladzkou. Trasa vedla přes Stříbrný průsmyk, kde se nacházela stanice Tvrz Stříbrná hora.

V průběhu let, počet turistů rostl a odhaduje se, že ve 30 letech XX století tvrz navštívilo zhruba 50 000 turistů ročně. Po I světové válce byl Donjon zrekonstruován, uvnitř byla zřízena restaurace pro 300 hostů. Kromě restaurace, bylo zde muzeum zbraní, památeční izba Fritza Reutera a vyhlídková terasa.
Během II světové války byl zřízen zajatecký tábor Oflag VIII B pro polské důstojníky. Poválečná léta přinesla devastaci tvrzi a úřady o tvrz z XVIII století nejevily zájem. V roce 1966 obsaila část tvrze organizovaná skupina skautů Hufca dolnośląskiego a zahájila dlouhodobou skautskou akci zvanou “Akce Stříbrná hora”. Po jejím dokončení nebyl objekt zpřístupněn a přes mnoho let chátral.

stříbrná hora

Návštěva tvrzi Stříbrná hora

V současné době je tvrz jednou z nejzajímavějších turistických atrakcí Dolního Slezska. Je otevřena pro turisty prakticky každý den. V Donjonu najdete výstavy, které přibližují každodenní život vojáků historii regionu a klíčové události. Je to vynikající příležitost učit se skrze interakci a kontakt s artefakty a příběhem z minulosti. Největší atrakcí je prohlídka s průvodcem ve vojenské historické uniformě, prezentující historickou zbraň na černý prach.

Dostupné prohlídkové okruhy:
prohlídka s průvodcem hlavní části tvrze včetně Donjonu,
prohlídka tvrze samostatně s audioprůvodcem (dostupný v českém jazyce)
samostatná vycházková trasa – mimo tvrz – nabízí krásná panoramata
Tvrz Stříbrná hora je pro návštěvníky otevřena po celý rok. Otevírací doba se liší v závislosti od ročního období. Než se vydáte do Stříbrné hory, seznamte se s webovými stránkami tvrze https://forty.pl/odwiedz-nas/bilety-godziny/

Zajímá vás historie tohoto místa? Jste připraveni objevit další tajemství? Tvrz Stříbrná hora čeká na vás! Kulturní a turistická hodnota tohoto místa je neocenitelná, a je součástí evropského kulturního dědictví. Stříbrnou horu musí navštívit každý, kdo přijede obdivovat atrakce Sovích hor.

Projekt spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci programu česko-polské spolupráce.