Jak na sloučení rodiny u cizinců v ČR


Máte stálé zaměstnání a rádi byste vaši rodinu přesunuli z rodné země do České republiky? Na následujících řádkách vám prozradíme, jaké náležitosti musíte splnit i co za dokumenty si připravit, než vyrazíte na úřad.

Pokud vaši rodinní příslušníci pochází z tzv. třetí země a plánují na území ČR trvale pobývat, mohou si podat žádost o sloučení rodiny. Do tzv. třetích zemí však nespadají země, jež jsou součástí Evropské unie, a dále státy, mezi které patří Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

rodina

Jak podat žádost o sloučení rodiny?

 1. Vyplněnou žádost odevzdáte na konzulátu země, z níž se plánujete přestěhovat do České republiky. Na daném konzulátu si domluvíte telefonicky či elektronickou komunikací termín, na který se osobně dostavíte. Bude s vámi proveden krátký rozhovor, při kterém vám budou sejmuty otisky prstů. Pokud se mezi vašimi rodinnými příslušníky nachází děti mladší 12 let, nemusí se na schůzku osobně dostavit. Děti mezi 12 a 15 lety se na pohovor musí dostavit spolu se svým zákonným zástupcem, jehož prostřednictvím bude žádost o vízum za účelem sloučení rodiny podána.
 2. Aby žádost mohla být podána, musíte k ní doložit:
  • platný pas
  • vyplněnou žádost o povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu
  • 2 fotografiežadatele
  • sejmuté otisky prstů
  • dokumenty shrnující účel pobytu žadatele, informace o jeho ubytování a výši finančních prostředků
  • v případě nezletilého žadatele souhlas rodičů s cestou dítěte
  • čistý trestní rejstřík
  • potvrzení o zaplacení poplatku za podání žádosti o sloučení rodiny
 3. Pokud splňujte veškeré náležitosti a jste schopni doložit zmíněné dokumenty, žádost bude prohlášena za podanou. Na její vyřízení si konzulát stanovuje lhůtu, která nesmí přesáhnout dobu 270 dnů.
 4. V případě, že vaše žádost bude schválena, je vaší povinností sjednat si cestovní zdravotní pojištění. Při převzetí schválené žádosti po vás může konzulát chtít doložit doklad o úhradě pojistného.
 5. Schválenou žádost o sloučení rodiny za vás může převzít i vámi pověřená osoba, jež se prokáže ověřenou plnou mocí.

všichni spolu

Jakých rodinných příslušníků se sloučení rodiny týká?

Žádost o sloučení rodiny může podat váš/vaše manžel/ka, nezletilé i zletilé nezaopatřené dítě.

Na co si při podání žádosti o sloučení rodiny dát pozor?

 • Veškeré náležitosti, jež budete přikládat k žádosti, nesmí být starší než 180 dnů. Nařízení se netýká pasu a fotografií, pokud odráží vaši aktuální podobu.
 • Veškeré dokumenty musí být přeloženy do českého jazyka. Doporučujeme využít služeb kvalifikovaných překladatelů či odborníků na český jazyk.
 • Pokud k žádosti zároveň přikládáte i originální, cizozemské dokumenty, musíte je nechat opatřit tzv. vyšším ověřením, které získáte na zastupitelském úřadě.
 • Vždy mějte raději kopie všech náležitostí, které se chystáte odevzdat.

Zdá se vám celý proces příliš složitý? Pak můžete využít služeb specializované agentury IRS Czech, která vám se vším pomůže.