Dějiny platidel


Ve velmi vzdálených dobách fungoval výměnný obchod. Princip něco za něco se však ukázal být časem jako nevýhodný a tak lidé hledali nějaký systém platidel. A když myslíme platidel, nemáme rozhodně na mysli peníze, ty vznikly až později, respektive fungovaly paralelně různé systémy platidel. Jaká platidla existovala? Samozřejmě záleželo na lokalitě.


·         Drahé kovy


·         Mušle


·         Kousky plátna


·         Kovové slitky


·         Známky z vypalované hlíny


·         Jantar


·         Kůže

 historické mince.jpg

Dějiny peněz

První mince v tom dnešním slova smyslu vznikly v sedmém století před naším letopočtem ve starověkém státu Lýdie, na území současného Turecka. Mince se jmenovala Statér a byla odlita ze směsi stříbra a zlata. Tato slitina se jmenuje elektron. Na jedné straně mince bylo hlavní město, na druhé straně hlava panovníka.

Mince se úspěšně etablovaly ve všech ostatních zemích tehdejšího civilizovaného světa. Spolu s tím docházelo k rozvoji obchodu. Každá doba a civilizace vytvořila ve světě peněz svůj vlastní otisk.
stará bankovka.jpg

Co se týče bankovek, ty vznikly podstatně později na území Číny. A to v desátém století našeho letopočtu. Vlastně se původně jednalo o papírové směnky a teprve z nich se časem vyvinuly papírové bankovky. Nicméně v Evropě se bankovky prosadily podstatně později. Sice už Marco Polo psal ve své knize o putování Čínou o penězích z papíru a v Evropě tedy systém bankovek znali, přesto však v Evropě měli důvěru k mincím. V sedmnáctém století ovšem nebyly dostatečné zdroje stříbra, které se používalo k ražbě mincí a tak začala Stockholmská banka tisknout první bankovky. Bankovky ovšem byly velmi dlouho velmi nepopulární, protože představovaly velké riziko bankrotu. Ve Francii dokonce státní bankrot po zavedení státních bankovek přispěl ke vzniku Francouzské revoluce.

V současné době běžně využíváme platebních karet, což je další alternativa platidel. Je pravděpodobně otázkou času, kdy peníze zaniknou.