logo  
 MP-SOFT a.s., Brno  
  


sipka

vyberte kurz k registraci
 


 

 
 

sas

Kvalifikační kurz Správce programu SAS

Cílem kurzu je připravit účastníky ke kvalifikovanému plnění role „správce programu SAS“, který má komplexně na starosti nasazení tohoto evidenčního systému na škole a zodpovídá za metodickou pomoc koncovým uživatelům SASu své školy.
Vstupním předpokladem je pokročilá úroveň informační gramotnosti na úrovni alespoň P0 v rámci SIPVZ.
--
Kurz je realizován pouze distanční formou pomocí e-Learningového systému Moodle
, včetně závěrečného přezkoušení
--
cena distančního kurzu : 2 050,- Kč + DPH 21%
--
počet současně studujících v distančním kurzu není nijak omezen
--
Rekvalifikační kurz - je určen těm, kteří již vlastní certifikát úspěšného absolventa ze základního kurzu a potřebují
certifikát obnovit po uplynutí 3-leté lhůty platnosti certifikátu
-
výkladová část rekvalifikačního kurzu obsahuje rozdílové informace v souladu se změnami v programu SAS
-
kurz je nabízen pouze v distanční formě včetně závěrečného přezkoušení
-
cena rekvalifikačního kurzu: 1 650,- Kč + DPH 21%
--
Účastníci všech oboun forem kurzu budou podrobeni přezkoušení na simulovaných datech programu SAS.
Jejich úkolem bude správné nastavení systému dle zadání, odhalení konfliktních stavů a realizace požadovaných výstupů dle zadání.
-

Kvalifikační kurz Správce školní matriky

Cílem kurzu je připravit účastníky ke kvalifikovanému plnění role „školního matrikáře“, který má komplexně na starosti vedení agendy školní matriky a předávání individuálních údajů z ní.
Vstupním předpokladem je základní orientace v legislativě ve vztahu ke školní matrice.
Alespoň základní úroveň informační gramotnosti (úroveň Z v rámci SIPVZ).
--
Kurz je realizován klasickou prezenční formou a distanční formou pomocí e-Learningového systému Moodle
.
Prezenční formu kurzu je možné uskutečnit jen při dostatečném počtu zájemců.
--
Hodinová dotace prezenčního kurzu je 12 hodin, dva dny a místo konání VOŠ Brno, Pionýrská 23.
--
cena prezenčního kurzu : 2 800,- Kč + DPH 21% - cena zahrnuje kurzovné, obědy a občerstvení v místě konání, nezahrnuje ubytování se snídaní a večeři.
Ubytování školící středisko pro účastníky kurzu zajistí dle požadavku - ceny pro účastníka ve dvoulůžkovém pokoji hotelu se pohybují
v rozpětí 600 - 800 Kč.
-
stornopoplatek po administrativním uzavření kurzu je účtován ve výši 1 100,- Kč.
-
cena distančního kurzu : 1 950,- Kč + DPH 21%
--
počet účastníků v prezenčním kurzu: min. 7 - max. 11
počet současně studujících v distančním kurzu není nijak omezen
--
Rekvalifikační kurz - je určen těm, kteří již vlastní certifikát úspěšného absolventa ze základního kurzu a potřebují
certifikát obnovit po uplynutí 3-leté lhůty platnosti certifikátu
-
výkladová část rekvalifikačního kurzu obsahuje rozdílové informace v souladu se změnami v programu SAS
-
kurz je nabízen pouze v distanční formě včetně závěrečného přezkoušení, zkouška tedy neprobíhá prezenční formou
-
cena rekvalifikačního kurzu: 1 650,- Kč + DPH 21%
--
Účastníci všech forem kurzu budou podrobeni přezkoušení na simulovaných datech školní matriky.
Jejich výstupem bude odhalení a odstranění chyb na datech a úspěšné odeslání dat na server ÚIV do centrální matriky včetně kontroly výstupního výkazu.
-

Rozšiřující kurz - Rozvrh hodin a suplování

Cílem kurzu je připravit uživatele SASu k plnohodnotnému využívání modulu Rozvrh hodin a Suplování a jejich efektivnímu nasazení ve škole.
Vstupním předpokladem je běžná znalost užívání programu SAS.
--
Kurz je realizován jen distanční formou pomocí e-Learningového systému Moodle
.
--
cena kurzu : 1 250,- Kč + DPH 21%
--
počet současně studujících v distančním kurzu není nijak omezen.
-
stornopoplatek po administrativním uzavření kurzu je účtován ve výši 300,- Kč.
--

Rozšiřující kurz - Návrhář tiskových sestav

Cílem kurzu je připravit uživatele SASu k plnohodnotnému využívání modulu Návrhář tiskových sestav tak,
aby byl schopen nejen modifikovat dodané sestavy, ale i vytvářet sestavy vlastní, zcela dle potřeb školy.
Vstupním předpokladem je běžná znalost užívání programu SAS.
--
Kurz je realizován jen distanční formou pomocí e-Learningového systému Moodle
.
--
cena kurzu : 1 250,- Kč + DPH 21%
--
počet současně studujících v distančním kurzu není nijak omezen.
--

Rozšiřující kurz - Vedení a publikování průběžné klasifikace a absence

Cílem kurzu je připravit uživatele SASu k plnohodnotnému využívání elektronické žákovské knížky ev. studijního průkazu,
kde je možné evidovat průběžnou klasifikaci, absenci, výchovná opatření a publikovat je pomocí internetové aplikace SAS,
včetně publikování individuálních informací a vzkazů pro jednotlivé žáky a jejich zákonné zástupce .
Vstupním předpokladem je běžná znalost užívání programu SAS.
--
Kurz je realizován jen distanční formou pomocí e-Learningového systému Moodle
.
--
cena kurzu : 1 250,- Kč + DPH 21%
--
počet současně studujících v distančním kurzu není nijak omezen.
--


 


 
 
 
... kvalifikační a rozšiřující kurzy programu SAS...